مرتضی شریفی

فیزیوتراپیست


فیلم خار پاشنه پا

مطالب و مقالات


درمان خارپاشنه باشاک ویو


دنبالچه چیست ؟صفحه اصلیمطالب و مقالاتدرمان خارپاشنه باشاک ویوسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرمصاحبه تلویزیونی با دکترفیلم های آموزشی