مرتضی شریفی

فیزیوتراپیست


شاک ویو در سیب سلامت

فیلم خار پاشنه پا

مطالب و مقالات


درمان خارپاشنه باشاک ویو


افتادگی شانه و حرکات اصلصفحه اصلیمطالب و مقالاتدرمان خارپاشنه باشاک ویوسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرمصاحبه تلویزیونی با دکترفیلم های آموزشی